0

Trustpilot ?


Som mange andre firmaer har vi af princip fravalgt at bruge Trustpilot, da tjenesten abosut ikke viser sandheden om en virksomheds produkter og service med mindre virksomheden betaler dem et sted mellem kr. 15.000 til 25.000 pr/år.

Hvorfor er dette sandheden?
Trustpilot er ikke et offentligt forum, men et 100% privat firma der udnytter onlinevirksomheders afhængighed af gode anmeldelser på nettet. Hvis du som onlinefirma ikke tegner et dyrt abonnement hos dem, vil det kun være de dårlige anmeldelser der vises! 

Hvorfor det?
Har firmaet abonnement sendes der fra Trustpilot automatisk indbydelser ud til alle kunder så de let og direkte via mailen kan anmelde firmaet. Har firmaet ikke abonnement, skal kunden selv aktivt bruge tid på at oprette sig på Turstpilot, finde firmaet og skrive en anmeldelse. Al statestik viser, at det bruger tilfredse kunder ikke tid på, det gør kun de utilfredse! Et firma der ikke har abonnement har således typisk en meget lav trustscore, og firmaer der har abonnement en meget høj trustscore. Et firma kan også gå fra en meget lav score til en meget høj score ved blot at tegne abonnemet, også selvom firmaet og dettes produkter og service er præcis det sammme! Det giver jo ingen mening.....

Vores eget eksempel.
Vi sender normalt ca. 300 til 400 bestillinger ud til vores kunder hver måned. Ud af disse er der måske en enkelt kunde der er utilfreds og giver os en 1 stjernet anmeldelse på Trustpilot. De resterende 399 kunder der er tilfredse eller meget tilfredse med handlen bruger ikke tid på at anmelde os og dem kan du jo ikke se på Trustpilot, selvom det svarer til 99% af vore kunder. Vi havde selv i en mangeårige periode abonnoment hos Trustpilot, og vi gik fra en score på 2.7 2 stjerner til 4.8 dvs. 5 stjerner allerede måneden efter vi startede!. Dette selvom vi var præcis det samme firma med samme produkter og service. Det giver jo ikke mening.

Med venlig hilsen
Printerrefill.dk


 
Theme af Bewise